Nasz Blog

ZASADY MYCIA I DEZYNFEKCJI W GABINETACH STOMATOLOGICZNYCH

We wszystkich gabinetach lekarskich i stomatologicznych najistotniejsze jest zapewnienie czystości mikrobiologicznej. W takich miejscach ryzyko nabycia najróżniejszych infekcji jest szczególnie wysokie. Zwłaszcza, jeśli lekarz ingeruje w ciało pacjenta i może dojść do naruszenia tkanek. Często oboje nie są w ogóle świadomi nosicielstwa choroby.

Lekarz stomatolog, na co dzień posługuje się niewielkimi, lecz często bardzo ostrymi narzędziami. Narzędzia zabiegowe oraz sprzęt wielokrotnego użycia wykorzystywany podczas zabiegów w gabinetach lekarskich, który ma kontakt z tkankami miękkimi, tkanką kostną, jamami ciała, błonami śluzowymi oraz uszkodzoną skórą i ranami musi być przed ponownym użyciem poddany zabiegom dezynfekcji i mycia, a następnie sterylizacji. Dodatkowy nieinwazyjny sprzęt stomatologiczny, który podczas zabiegów nie narusza ciągłości tkanek przed kolejnym użyciem także musi zostać poddany myciu i dezynfekcji (wg procedury dla narzędzi inwazyjnych) jednak z pominięciem procesu sterylizacji.

Choć postęp w medycynie jest naprawdę ogromny, wciąż jeszcze nie wszystkie choroby można wyleczyć. Lepiej zatem zapobiegać dbając o najwyższy poziom obsługi pacjentów stosując sprawdzone preparaty dezynfekcyjne marki MEDI-line. Dzięki temu chroni się także własne zdrowie i życie.

Narzędzia stomatologiczne myje i dezynfekuje się tak samo jak narzędzia chirurgiczne. Oto kilka wskazówek dotyczących prawidłowej dezynfekcji narzędzi stomatologicznych i chirurgicznych.

Prostnice, kątnice i turbinki zasadniczo nie powinny być moczone w kąpieli roztworu myjąco – dezynfekującego. Należy je spryskać lub przetrzeć z zewnątrz preparatem do dezynfekcji. Przy czyszczeniu wewnętrznym i konserwacji należy stosować się do zaleceń producenta.

Obrotowe narzędzia stomatologiczne wolno zanurzać w roztworach środków specjalnie do tego typu przeznaczonych. Aby zapobiec rdzewieniu należy je po wyjęciu opłukać i natychmiast osuszyć. W przypadku ściernic ceramicznych osadzonych w tworzywach sztucznych należy zawsze sprawdzić czy środki dezynfekcyjne są odpowiednie tzn. posiadają tolerancję materiałową odpowiednią dla tych materiałów. Niewłaściwe preparaty mogą zniszczyć spoiwa oraz umocowania trzonka narzędzi.

Przyrządy do zabiegów w kanale korzeniowym muszą być traktowane oddzielnie z powodu ich wrażliwości na uszkodzenia mechaniczne. Posiadają one eloksalowany kolorowy uchwyt i mogą ulec uszkodzeniu w preparatach alkalicznych, a także stracić kolor.

Wszystkie narzędzia po dezynfekcji należy przepłukać pod bieżącą wodą. Szczególną uwagę proszę zwrócić na ukośne umieszczenie kątnic i prostnic, aby uniknąć przedostawania się wody do nasadki sprzęgła lub innych elementów.

Proszę jednak pamiętać, że dłuższe moczenie narzędzi od zalecanego czasu przez producenta może powodować:

 1. korozję, spowodowaną zbyt dużą zawartością zanieczyszczeń w roztworze
 2. korozję, wywołaną zbyt dużym stężeniem roztworu w skutek parowania
 3. osłabienie działania dezynfekcyjnego, wywołanego zabrudzeniem białkowym roztworu

 

Na oddzielną uwagę zasługuje temat mycia i dezynfekcji przy użyciu ultradźwięków. Nadają się one przede wszystkim do czyszczenia instrumentów wykonanych ze stalli szlachetnej i twardych tworzyw sztucznych. Szczególnie instrumenty wrażliwe na uszkodzenia mechaniczne (np. narzędzia mikrochirurgiczne) można czyścić i dezynfekować z pomocą fal ultradźwiękowych.

Metoda ta wskazana jest w następujących przypadkach:

 1. w celu skrócenia czasu dezynfekcji przy równoczesnym myciu
 2. jako wsparcie procesu czyszczenia, przy likwidacji trudnych do usunięcia, zaschniętych zabrudzeń.

Aby w sposób optymalny wykorzystać działanie ultradźwięków pragnę zwrócić uwagę na kilka szczegółów:

 • myjka powinna być napełniona do poziomu określonego przez producenta
 • do wody należy dodać odpowiedni środek myjący lub myjąco – dezynfekujący (w przypadku tych drugich trzeba zwrócić uwagę na takie parametry jak stężenie środka, czas oddziaływania i temperaturę)
 • zaleca się stosowanie ciepłej wody (wzmacnia to efekt mycia), ale nie powyżej 42% ze względu na możliwość koagulacji białka
 • instrumenty muszą być całkowicie zanurzone
 • przeguby narzędzi takich jak np. nożyczki powinny być otwarte
 • kosze na narzędzia powinny być wykonane z siatki nie zakłócającej działania fal
 • kosze lub sita nie mogą być przeładowane
 • roztwór powinno się wymienić minimum raz dziennie (w przypadku dużych zabrudzeń częściej)
 • prostnic, kątnic, turbin nie należy czyścić w myjce ultradźwiękowej
 • obrotowe narzędzia można czyścić tylko specjalnymi środkami odpowiednimi do tego typu narzędzi
 • lusterka stomatologiczne mogą ulec uszkodzeniu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *