Rękawice medyczne

Rękawice medyczne są podstawowym wyrobem medycznym i środkiem ochrony indywidualnej, powszechnie używanym w placówkach służby zdrowia.