Elektromedycyna

Metody leczenia przy pomocy prądów elektrycznych, pól elektrycznych lub magnetycznych, ultradźwięków oraz promieniowania elektromagnetycznego.