Chirurgia

Leczenie operacyjne, dotyczące zasad gojenia ran, zakażeń, przetaczania krwi, żywienia, regulacji gospodarki elektrolitowej organizmu oraz postępowania przed- i pooperacyjnego.