Chirurgia

Leczenie operacyjne, dotyczące zasad gojenia ran, zakażeń, przetaczania krwi, żywienia, regulacji gospodarki elektrolitowej organizmu oraz postępowania przed- i pooperacyjnego.

Dezynfekcja

Odkażanie mające na celu maksymalne zmniejszenie liczby drobnoustrojów w odkażanym materiale. Dezynfekcja niszczy formy wegetatywne mikroorganizmów.

Elektromedycyna

Metody leczenia przy pomocy prądów elektrycznych, pól elektrycznych lub magnetycznych, ultradźwięków oraz promieniowania elektromagnetycznego.

Medycyna ogólna

Podstawowa, kompleksowa opieka medyczna, mająca na celu utrzymanie pacjenta w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej.

Rękawice medyczne

Rękawice medyczne są podstawowym wyrobem medycznym i środkiem ochrony indywidualnej, powszechnie używanym w placówkach służby zdrowia.

Sterylizacja

Wyjaławianie, czyli proces polegający na zniszczeniu wszystkich, zarówno wegetatywnych, jak i przetrwalnikowych oraz zarodnikowych form mikroorganizmów.