Nasz Blog

Dezynfekcja w liczbach

O tym, jak ważna w życiu jest matematyka, słyszymy od pierwszej klasy podstawowej. Dziś królowa wszystkich nauk pomoże zrozumieć, czym jest prawdziwa dezynfekcja.

Na co dzień otaczają nas miliony mikroorganizmów. Wśród nich są również te chorobotwórcze. Nasza wrażliwość na nie oraz podatność na złapanie infekcji zwiększa się w stanach osłabienia organizmu, zmianach cyklu płciowego, przy chorobach tj. cukrzyca, niedawno przebytych infekcjach itp. W takich sytuacjach możemy zmniejszyć ryzyko zachorowań poprzez eliminację zarazków w otoczeniu dzięki dezynfekcji. Dezynfekcja dezynfekcji jednak nie równa.

Co zrobić, aby zrozumieć, czym jest prawdziwa dezynfekcja, czyli taka, która najlepiej ochroni nas przed zakażeniem? Pomóc w tym może odpowiedzenie w zasadzie na jedno pytanie: czy różnica dwóch miejsc po przecinku to duża różnica? Środki i preparaty do dezynfekcji różnią się między sobą składem oraz związanym z nim poziomem biobójczości. Prawdziwa dezynfekcja to taka, która redukuje minimum 99,99% mikroorganizmów. Niektóre preparaty deklarują zabijanie zarazków na poziomie 99 proc., a inne na poziomie 99,99 proc. A więc – czy to duża różnica?

Duża” to pojęcie względne. Warto więc omówić konkretne przykłady. Na co można przełożyć skuteczność środków do dezynfekcji? Oczywiście na redukcję liczby zarazków i związanych z tym zachorowań. Co więc oznacza redukcja zarazków na poziomie 99 proc. oraz 99,99 proc.? Oznacza, że na 100 000 mikroorganizmów chorobotwórczych (m.in. wirusów, grzybów, bakterii) szansę na przeżycie ma w pierwszym przypadku 1000 z nich, w drugim zaś 10. W medycynie ten drugi poziom redukcji mikrobów uważany jest za poziom bezpieczny. Jak przekłada się to na szanse na zachorowania? Dla osoby podatnej na infekcje, czyli np. osłabionej, jest to 100 razy mniejsze ryzyko zachorowania niż w przypadku dezynfekcji o skuteczności na poziomie 99 proc.

Dzięki skuteczności redukcji zarazków na poziomie 99,99 proc. na 100 000 osób zachoruje prawdopodobnie 100 razy mniej osób niż w przypadku redukcji na poziomie 99 proc. Spójrzmy jeszcze na zakończenie na tę zależność w skali kraju. W Polsce mamy około 38 milionów mieszkańców. W tym przypadku dzięki prawdziwej dezynfekcji otrzymujemy aż 376 200 mniej chorych w całej Polsce! Jedno miejsce po przecinku w przypadku dezynfekcji robi więc naprawdę dużą różnicę?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *