Jak przygotować roztwór roboczy?

Stężenie roztworu roboczego można obliczyć zgodnie z informacjami umieszczonymi na ulotce lub karcie charakterystyki produktu. Oznacza to, że jeżeli produkt wykazuje pożądaną skuteczność biobójczą w stężeniu 1%, to roztwór w wanience lub wiadrze powinien składać się z 99 części wody i 1 części koncentratu.   Przykład: Jak przygotować roztwór roboczy w stężeniu 0,5% w wannie […]